Ambassade en Consulaten van België in China
Home Newsroom

Newsroom

News Items

24 feb

Naar aanleiding van verzoeken om bilaterale hulp heeft België via B-FAST besloten materiële steun te verlenen aan de Democratische Republiek Congo en de Republiek Congo om hun bevolking te helpen de gevolgen van de recente overstromingen van de Congostroom op te vangen.

24 feb

Van 24 februari tot 1 maart is de minister van Buitenlandse Zaken en minister van Buitenlandse Handel in Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten, om er deel te nemen aan de 13de Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

21 feb

Dit jaar is België voorzitter van het Multilateral Organization Performance Assessment Network (MOPAN).

20 feb

Op verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken werd de ambassadeur van de Russische Federatie in België, Z.E. Alexander Tokovinin, deze namiddag ontboden op de FOD Buitenlandse Zaken.

19 feb

Een gesprek met Hannes Dekeyzer, expert bij de cel gezondheid van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

12 feb

Vandaag, 12 februari, is de internationale dag tegen het gebruik van kindsoldaten. België hecht groot belang aan deze dag aangezien de problematiek van kindsoldaten ook vandaag nog steeds bijzonder relevant is.

09 feb

België maakt zich grote zorgen over de nieuwe golf van geweld in Noord-Kivu, in de Democratische Republiek Congo (DRC). Dit geweld draagt ​​bij tot de al zeer moeilijke situatie voor de burgerbevolking in het oosten van het land, als gevolg van de misdaden van talrijke gewapende groepen. “Dit geweld moet stoppen”, verklaarde de Minister van Buitenlandse Zaken. België veroordeelt ook elke aanval tegen MONUSCO.

02 feb

De minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib, heeft de Israëlische ambassadeur in België, Z.E. Idit Rosenzweig-Abu, ontboden op het kabinet van Buitenlandse Zaken. Het onderhoud vond plaats in aanwezigheid van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Caroline Gennez.

01 feb

Op vrijdag 2 februari 2024 vindt in Brussel het derde ministeriële forum EU Indo-Pacific plaats.

26 jan

Deze week is een brede informatiecampagne van start gegaan om de meerwaarde van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en van internationale samenwerking met mensen in onze partnerlanden, ook voor onze eigen bevolking, onder de aandacht te brengen.