Ambassade en Consulaten van België in China
Home Diensten Diensten voor Belgen Identiteitskaarten (eID en Kids-ID)

Identiteitskaarten (eID en Kids-ID)

Elektronische Identiteitskaart (eID)

Vanaf de leeftijd van 11 jaar en 9 maanden, kan iedere Belg die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregister van de Ambassade van België in Peking of van het Consulaat generaal van België in Shanghai of in Guangzhou er een identiteitskaart aanvragen.

Voor de jongere kinderen: zie "Kids-ID"  beneden.

BELANGRIJK:

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten. Vanaf maandag 21 juni 2021 zal u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het uw beroepsconsulaat moeten komen.

1. Geldigheid

De geldigheidsduur is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op het moment van de aanvraag: 

Leeftijd bij aanvraag

Geldigheidsduur eID

Tussen 12 en 18 jaar
Tussen 18 en 75 jaar
Ouder dan 75 jaar

6 jaar
10 jaar
30 jaar

De eID blijft geldig:
 • in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

De eID verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente na augustus 2008 en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

2. Prijs

Gelieve de geldende consulaire tarieven te raadplegen.

3. Elektronische ondertekeningen en certificaten

Elektronische identiteitskaarten afgeleverd in Peking, Guangzhou en Shanghai kunnen ter plaatse geactiveerd worden, of in een Belgische gemeente. Hiervoor moet u in het bezit zijn van uw PIN/PUK-code die u ontvangen zult hebben. De activatie gebeurt onmiddellijk en is gratis. Hiervoor dient u persoonlijk te verschijnen. Na activatie kunt u zich online en op een veilige manier op bepaalde websites identificeren en elektronische documenten te ondertekenen. Hiervoor heeft u een kaartlezer nodig. Deze kaartlezer kan u gemakkelijk online kopen wereldwijd. Meer informatie over welke types kaartlezer geschikt zijn vindt u hier.

Meer informatie over de elektronische identiteitskaart: https://www.eid.belgium.be/nl.

4. Wordt uw adres vermeld op uw eID ?

De eIDs afgeleverd door de Ambassade in Beijing of het Consulaat generaal in Shanghai of in Guangzhou vermelden niet uw adres op de eID zelf noch wordt uw adres vermeld op de chip van uw eID (zelfs indien u de elektronische certificaten geactiveerd hebt). Alleen maar de naam van de Ambassade of het Consulaat waarbij u ingeschreven bent zal vermeld worden in de afdeling “adres”.

Indien u een officieel Belgisch document nodig hebt teneinde bevestiging van uw adres (bvb. voor een bank) kunt u een aanvraag indienen bij de Ambassade in Peking of het Consulaat in Shanghai of in Guangzhou waarbij u ingeschreven bent om een "Consulair Attest van Woonst" te verkrijgen.

5. Verkrijging

Het bekomen van een nieuwe identiteitskaart kan 6 à 8 weken duren.

        5.1 Aanvraag

U moet uw aanvraag in persoon indienen.

Voor te leggen documenten voor een identiteitskaartaanvraag zijn:

 • Het Aanvraagformulier voor een afspraak. Bezorg het volledig en correct ingevulde formulier aan de Ambassade of het Consulaat-Generaal in Shanghai of Guangzhou. Dit kan per email. Vraag hierbij naar een afspraak voor het aanmaken van een nieuwe eID.
 • 1 recente pasfoto met melding van naam op de achterkant (niet kleven op het aanvraagformulier) (formaat 45x35 mm, witte achtergrond). Die pasfoto moet aan de normen voldoen zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken. Tijdens uw afspraak zal een foto worden genomen. De pasfoto dient enkel als backup indien er zich technische problemen zouden voordoen met het fototoestel aan het loket.
 • De betaling voor een identiteitskaart
 • Indien van toepassing, uw huidige identiteitskaart of een kopie (uw huidige identiteitskaart zal ingetrokken worden bij afgifte van de nieuwe identiteitskaart)

Tijdens uw afspraak aan het loket zal een foto genomen worden, dient u uw vingerafdrukken te geven en zal uw digitale handtekening gevraagd worden.

        5.2 Afhaling

U kunt uw identiteitskaart ofwel in persoon afhalen (of per volmacht) ofwel per brief laten opsturen. Opgelet: bij versturen per post worden de digitale certificaten niet geactiveerd en kan u de kaart niet gebruiken voor online diensten.

Indien u uw identiteitskaart persoonlijk afhaalt op de Ambassade/ het Consulaat generaal krijgt u tegelijk uw eID en haar PUK code.  Uw eID blijft 3 maanden beschikbaar op de Ambassade/het Consulaat generaal en wordt dan vernietigd. De cerficaten kunnen ter plaatse geactiveerd worden.

Indien u het opsturen per post verkiest, en dit onder uw eigen verantwoordelijkheid, zal de Ambassade/het Consulaat generaal  twee aparte verzendingen organiseren: de eerste voor de enveloppe met uw PUK code en de tweede voor de identiteitskaart zelf (ze mogen niet in eenzelfde verzending opgestuurd worden). Deze twee verzendingen worden per expres koerier gedaan en de onkosten zijn ten uwe last. De certificaten op de kaart zullen niet geactiveerd zijn. Dit kan enkel mits persoonlijke verschijning. Dit kan eventueel op een later moment nog gebeuren.

6. Herdruk van de brief met PIN-PUK-codes

Een herdruk van de codes is mogelijk in geval van verlies van de originele PIN/PUK brief.

Om een herdruk te bekomen kunt u:

7. Diefstal/Verlies van eID

In geval van diefstal/verlies van uw identiteitskaart : zie het onderdeel  " Wat te doen bij verlies of diefstal van uw paspoort/identiteitskaart? " op deze website.

 

Elektronische identiteitskaart voor kinderen (Kids-ID)

De ouders van een Belgisch kind jonger dan 11 jaar en 9 maanden dat ingeschreven staat in de consulaire bevolkingsregister van de Ambassade van België in Peking of van het Consulaat generaal van België in Shanghai of in Guangzhou mogen een elektronische identiteitskaart voor het kind (Kids-ID) aanvragen.

Voor kinderen ouder dan 11 jaar en 9 maanden : zie "Elektronische identiteitskaart (eID)" boven.

1. Geldigheid

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere land of na terugkeer naar België).

Ze verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt

2. Prijs

Gelieve de geldende consulaire tarieven te raadplegen.

3. Beveiligde digitale aanmelding

Een Kids-ID met certificaten laat  toe om zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren, voor kinderen van 6 jaar of ouder. De activatie van de certificaten kan enkel gebeuren mits persoonlijke verschijnging van de ouders. Hiervoor zult u de ontvangen PUK en PIN codes nodig hebben. De activatie gebeurt onmiddellijk en is gratis.

4. Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is. Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders. Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be.

5. Verkrijging

Het bekomen van een nieuwe identiteitskaart duurt gemiddeld 6 à 8 weken.

         5.1 Aanvraag

KINDEREN OUDER DAN 6 JAAR

U moet de aanvraag in persoon indienen. Het kind dient aanwezig te zijn bij de aanvraag.

Voor te leggen documenten voor de aanvraag van een Kids ID zijn:

 • Het aanvraagformulier voor een afspraak. Bezorg het volledig en correct ingevulde formulier aan de Ambassade of het Consulaat-Generaal in Shanghai of Guangzhou. Dit kan per email. Vraag hierbij naar een afspraak voor het aanmaken van een nieuwe Kids ID.
 • 1 recente pasfoto met melding van naam op de achterkant (niet kleven op het aanvraagformulier) (formaat 45x35 mm, witte achtergrond). Die pasfoto moet aan de normen voldoen zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken. Tijdens uw afspraak zal een foto worden genomen. De pasfoto dient enkel als backup indien er zich technische problemen zouden voordoen met het fototoestel aan het loket.
 • De betaling voor een Kids ID.
 • Indien van toepassing, uw huidige identiteitskaart of een kopie (uw huidige identiteitskaart zal ingetrokken worden bij afgifte van de nieuwe identiteitskaart)

KINDEREN JONGER DAN 6 JAAR

U kan de aanvraag per post indienen. Het kind hoeft niet aanwezig te zijn.

Voor te leggen documenten voor de aanvraag van een Kids ID zijn:

 • Het aanvraagformulier. Bezorg het volledig en correct ingevulde formulier aan de Ambassade of het Consulaat-Generaal in Shanghai of Guangzhou. Dit kan per email.
 • 1 recente pasfoto met melding van naam op de achterkant (niet kleven op het aanvraagformulier) (formaat 45x35 mm, witte achtergrond). Die pasfoto moet aan de normen voldoen zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken
 • De betaling voor een Kids ID.
 • Indien van toepassing, uw huidige identiteitskaart of een kopie (uw huidige identiteitskaart zal ingetrokken worden bij afgifte van de nieuwe identiteitskaart)

         5.2 Afhaling

U kunt uw iKids-ID ofwel in persoon (of per volmacht) afhalen ofwel per brief laten opsturen. Opgelet: bij versturen per post worden de digitale certificaten niet geactiveerd en kan u de kaart niet gebruiken voor online diensten.

Indien u uw Kids-ID persoonlijk (of per volmacht) afhaalt op de Ambassade/ het Consulaat generaal krijgt u tegelijk uw Kids-ID en haar PUK code.  Uw eID blijft 3 maanden beschikbaar op de Ambassade/het Consulaat generaal en wordt dan vernietigd. De cerficaten kunnen ter plaatse geactiveerd worden.

Indien u het opsturen per post verkiest en dit onder uw eigen verantwoordelijkheid zal de Ambassade/het Consulaat generaal  twee aparte verzendingen organiseren: de eerste voor de enveloppe met uw PUK code en de tweede voor de Kids-ID zelf (ze mogen niet in eenzelfde verzending opgestuurd worden). Deze twee verzendingen worden per expres koerier gedaan en de onkosten zijn ten uwe last. De certificaten op de kaart zullen niet geactiveerd zijn. Dit kan enkel mits persoonlijke verschijning. Dit kan eventueel op een later moment nog gebeuren.

6. Herdruk van de brief met PIN-PUK-codes

Een herdruk van de codes is mogelijk in geval van verlies van de originele PIN/PUK brief.

Om een herdruk te bekomen kunt u:

7. Diefstal/Verlies van Kids-ID

In geval van diefstal/verlies van uw Kids-ID zie het onderdeel « Wat te doen bij verlies of diefstal van uw paspoort/identiteitskaart?” op deze website.